ศูนย์ฟื้นฟูพักฟื้นผู้ป่วยในของเดอะเคบิน

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยในระดับโลก

เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ เดอะ เคบิน แอดดิคชัน เซอร์วิส กรุ๊ป ผู้นำด้านการบริการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้มีพฤติกรรมเสพติด เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแบบครบครัน สามารถรองรับได้ทั้งผู้ที่ต้องการอยู่ในความดูแลแบบระยะยาว หรือเช้าไปเย็นกลับ

การทำความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเข้ารับการบริการ ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

the-cabin-cm-landscape-220

ผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน แบบไหนจึงจะเหมาะสม?

ศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้มีพฤติกรรมเสพติด สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือสำหรับผู้ป่วยใน และ แบบสำหรับผู้ป่วยนอก

สำหรับผู้ป่วยในนั้นผู้เข้ารับการบริการจำเป็นจะต้องพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่ทางศูนย์จัดให้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน

เดอะ เคบิน กรุงเทพ ถือเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมการฟื้นฟูแบบกลุ่มและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ในแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ ขณะที่ยังสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านและดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้ตามปกติ

โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยนอกนี้ มุ่งให้บริการแก่ผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้ และไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ สามารถไปทำงานและดำเนินชีวิตกับครอบครัวได้ดังเดิม

ด้วยเหตุที่ผู้มีพฤติกรรมเสพติดแต่ละคนมีความต้องการรูปแบบของโปรแกรมที่แตกต่างกัน การเลือกว่าจะเข้ารับการบริการแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกจึงจำเป็นต้องได้รับการประเมินโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านการใช้สารเสพติดซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้วเป็นสำคัญ

เดอะ เคบิน กรุงเทพ ฯ มีระบบการประเมินแบบครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำรูปแบบฟื้นฟูที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล โดยผู้มีพฤติกรรมการเสพติดที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดทางการแพทย์ มักได้รับคำแนะนำให้เริ่มเข้ารับการบริการในฐานะผู้ป่วยในก่อน ในขณะที่ผู้มีพฤติกรรมเสพติดอีกหลายคน อาจเหมาะสมกับการเป็นผู้ป่วยนอกมากกว่า

ในบางครั้ง ผู้เข้ารับบริการสามารถได้รับประโยชน์จากการเป็นทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยในกรณีนี้
ผู้เข้ารับบริการอาจเริ่มต้นจากการเป็นผู้ป่วยในจากศูนย์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นที่เดอะ เคบิน เชียงใหม่ หรือ ดิ เอดจ์ จากนั้นจึงรับการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยนอกของเดอะ เคบิน กรุงเทพ ฯ

ปรึกษาเราวันนี้

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ และดิ เอดจ์ ผู้นำด้านการบริการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้ป่วยในของเอเชีย

thecabincm-modified

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ และดิ เอดจ์ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ อันเป็นจุดเด่นของดินแดนทางภาคเหนือของไทย ศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยในเดอะ เคบินมีวิธีการที่ทันสมัยและก้าวหน้าสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการเสพติดแอลกอฮอล์ ยาตามใบสั่งจากแพทย์ หรืออาการเสพติดประเภทอื่นๆ

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้ป่วยในทั่ว ๆไป ในขณะที่ดิ เอดจ์ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เข้ารับบริการช่วงวัยรุ่นซึ่งมีพฤติกรรมการเสพติดและมีปัญหาด้านพฤติกรรม

the-edge

นอกจากนี้ โปรแกรมการฟื้นฟูของเดอะ เคบิน ยังมีลักษณะเฉพาะตัว โดยการนำเอาภูมิปัญญาตะวันออกมาผสมผสานเข้ากับการฟื้นฟูอันทันสมัยในแบบตะวันตก ภายในศูนย์ให้คำปรึกษา ประกอบด้วยนักจิตวิทยาและผู้ให้คำปรึกษาซึ่งได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากแถบตะวันตก อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตะวันออก อาทิเช่น โยคะ การทำสมาธิ หรือการฝึกจิตภาวนา เป็นต้น ทำให้โปรแกรมฟื้นฟูแบบบูรณาการดังกล่าว ได้รับการยอมรับจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในฐานะศูนย์ให้คำปรึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับการเข้ารับการปรึกษาและฟื้นฟูในสถานฟื้นฟูอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันตกแล้ว เดอะ เคบิน ยังสามารถนำเสนอคุณภาพการบริการที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ในจำนวนค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าอีกด้วย

Back to Top