ทีมงาน

ผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นักบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการบำบัดอาการเสพติดและฟื้นฟูสุขภาพจิต

เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูสุขภาพจิต
เรียนรู้เกี่ยวกับทีมงานของเราเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

หัวหน้านักบำบัด
service-box-counselling

ปรึกษาเราวันนี้

เครก แกกนอน

หัวหน้านักบำบัด

เครก แกกนอน – หัวหน้านักบำบัด

Craig Gagnon (B.A., M.A., ABD) นักบำบัดชาวอเมริกันผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดอาการติดสารเสพติดและปัญหาทางสุขภาพจิต เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก St. Mary’s University และได้ฝึกงานที่ Mayo Clinic ในแผนกจิตเวช  ปัจจุบันเขากำลังทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญาเอก ณ Walden University ในปี 2004 เขาผ่านการอบรมและได้เป็นนักบำบัดวิชาชีพ ต่อมาได้เป็นนักจิตวิทยาในปี 2005  และในปี 2012 Craig ได้รับใบอนุญาตและได้รับการรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดอาการเสพติดจากคณะกรรมการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Accreditation Board)

นอกจากทำการบำบัดผู้ที่มีอาการทางจิตแล้ว เขาได้บำบัดผู้มีอาการเสพติดและผู้ที่มีปัญหาการเสพติดทางพฤติกรรมเป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่จะย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในประเทศแถบเอเชีย เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมโดยให้บริการฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่ชาวชนบทในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้น ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เขาใช้เวลาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนา ให้คำปรึกษาและดูแลแผนการบำบัดและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตและอาการเสพติดในประเทศไทยและมาเลเซีย  เขามีความชำนาญในการบำบัดแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่มและ ก่อนที่จะร่วมงานกับทางเดอะเคบิน เขาได้เปิดออฟฟิคสำหรับการบำบัดที่กรุงเทพ เพื่อที่จะขยายรูปแบบ และคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าของเขาด้วย

Craig เคยสอนวิชาจิตวิทยาและวิชาการให้คำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริการ และประเทศไทย เขาสามารถทำการบำบัด ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรืออาการเสพติด ได้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เขามีวิธีในการบำบัดโดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด (CBT) การบำบัดโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Client-centered Therapy) โดยยึดหลักการ 12 ขั้นตอน และเทคนิคจิตบำบัด

เขาเป็นสมาชิกของกลุ่ม American Psychological Association และ American Counselling Association ซึ่งได้รับการยอมรับใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลับสู่ข้างบน

ฮาร์จินดาร์ กอร์ หรือ เจนนี่ – หัวหน้านักบำบัด

นักบำบัดสาวชาวอินเดียผู้ซึ่งใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี
Jenny สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์บำบัดาและการให้คำปรึกษาจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฮินดี ปัญจาบรวมถึงภาษาไทยอีกด้วย

Jenny เป็นนักบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแบบ REBT หรือ การบำบัดแบบเน้นเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม กับ กระบวนการบำบัดแบบ CBT หรือการบำบัดโดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด ซึ่ง Jenny ยินดีที่จะให้ความสนับสนุนและดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจหลังจากผ่านการประเมินอย่างรอบคอบ ซึ่งเธอเองเคยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการภาวะความเครียด วิตกกังวลอันเป็นผลมาจากการแต่งงานหรือ ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมมาอย่างมากมาย

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษา ไม่เพียงเท่านั้น Jenny ยังได้จัดทำสัมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาปริญญาโทด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเธอเชื่อมั่นว่าไม่มีวิธีใดที่เฉพาะเจาะจงในการบำบัดคนไข้ ทำให้ Jenny เองไม่หยุดที่จะค้นคว้าและศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ของเธอต่อไป
เจนนี่เชื่อมั่นว่าไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกรูปแบบในการแก้ปัญหาของลูกค้าของเธอและยังคงให้ความรู้และฝึกฝนตนเองต่อไปและพัฒนาทักษะของเธออย่างต่อเนื่อง

กลับสู่ข้างบน

ฮาร์จินดาร์ กอร์ หรือ เจนนี่

หัวหน้านักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์

นักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์ – นักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์ จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีสุดของประเทศไทย โดยได้ทุ่มเทเวลาตลอด 3 ปีในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและฝึกฝนในการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับผู้รับบริการจริงในส่วนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ และส่วนงานให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ฏาวได้รับการฝึกฝนการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายใต้แนวทางแบบมนุษยนิยม การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม(CBT) และการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ฏาว ยังได้นำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การทำงานจากสถานบำบัดผู้ป่วยผู้ติดสิ่งเสพติดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มาใช้กับสถานบำบัดฯ ผู้ป่วยนอกของเดอะ เคบิน กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำการรักษาอย่างเป็นเอกลักษณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลและอารมณ์แปรปรวน ควบคู่ไปกับการบำบัดแบบสมัยใหม่ตามแบบฉบับตะวันตกให้กับผู้ป่วยชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งเพราะเป็นเจ้าของภาษา

Back to top

ผศ.นพ.ธานี เศษฐาจารย์ – จิตแพทย์

การศึกษา:
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์, ประเทศสก๊อตแลนด์
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร:
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโทด้านฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัย Duke University

ภาษา:
อังกฤษ และ ไทย

กลับสู่ข้างบน

ผศ.นพ. ธานี เศษฐาจารย์

จิตแพทย์
Back to Top