ทำความเข้าใจโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (Histrionic Personality Disorder หรือ HPD)

มีใครบ้างที่ไม่อยากจะดูดี ทุกคนชอบที่จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง แต่ถ้าคุณต้องการความชื่นชมยินดีและความเอาใจใส่จากผู้อื่นมากจนผิดปกติ คุณอาจกำลังมีปัญหาโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (HPD)

ทำความเข้าใจโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (HPD)

คุณสามารถทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจหรือไม่ คุณรู้สึกไร้ค่า หงุดหงิด และโมโห เมื่อไม่ได้รับการเอาใจใส่ในแบบที่คาดหวังหรือไม่ คุณมีอารมณ์ที่รุนแรง และมักจะแสดงออกในที่สาธารณะจนกลายเป็นจุดสนใจหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะตอบคำถามด้านบนว่า “ไม่” แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งใน 1.8 เปอร์เซ็นต์ที่ป่วยจากอาการโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย คุณอาจรู้สึกไม่แปลกใจกับคำถามด้านบนนี้

ในอดีต นักบำบัดส่วนใหญ่รู้สึกท้าทายที่จะรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย แต่วิทยาการทางการรักษาแบบใหม่ ทำให้วิธีการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

อะไรคือโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (HDP)

ผู้ป่วยที่มีบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย มีลักษณะสำคัญ คือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ต้องการความชื่นชมยินดีและเอาใจใส่จากผู้อื่นมากผิดปกติ ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ คำว่า Histrionic หมายถึงพฤติกรรมที่มีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป (dramatic) ซึ่งเป็นคำที่สามารถอธิบายลักษณะของผู้ป่วยโรคนี้ได้ดี

ผู้ป่วย HPD จะมีความต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจตลอดเวลา และมักจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เมื่อไม่ได้รับการใส่ใจ คนกลุ่มนี้จะใช้รูปร่างหน้าตาของตนเองเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น

สำหรับผู้ป่วย HPD นั้น การได้รับความสนใจไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนล้วนถือเป็นเรื่องที่ดี  การทำให้คนอื่นโมโหหรือช๊อค จะทำให้ผู้ป่วยโรคนี้รู้สึกดีพอๆกับการที่สามารถทำให้คนมาชื่นชม  ปกติคนกลุ่มนี้มักจะเป็นดาวเด่นของงานปาร์ตี้ทุกงาน แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะเบื่อความซ้ำซาก พวกเขาแสวงหาสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่ปลุกเร้าอยู่ตลอดเวลา และจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อสถานการณ์ไม่ได้เป็นดั่งใจ พวกเขาจะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะต้องการความตื่นเต้นเร้าใจจากสิ่งใหม่

อาการของโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (HPD) เป็นอย่างไร

ผู้ป่วย HPD จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ และมักจะแสดงสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ออกมามากเกินเหตุ จนดูไม่เหมาะสมกับกาละเทศะ เพียงเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการ

พบว่าผู้ป่วย HPD จะยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก สามารถใช้เวลาหลายชั่วเมื่อเพื่อเสริมสวย ใช้จ่ายเงินจำนวนมากไปกับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และมักจะแต่งตัววับๆแวมๆเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ผู้ป่วย HPD มีแนวโน้มที่จะมีอาการ ดังนี้

 • เชื่อคนง่ายและถูกโน้มน้าวใจได้ง่าย
 • อ่อนไหวมากเกินปกติต่อคำวิจารณ์
 • แสวงหาความมั่นคงจากผู้อื่น
 • แสดงออกจนเกินงาม มีพฤติกรรมเฟลิร์ตไปทั่ว
 • มีพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆ
 • ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรักเพียงคนเดียวได้
 • แสดงออกแบบไม่ยั้งคิด
 • พูดจา ท่าทางเหมือนเล่นละครให้ผู้ชมดู
 • มีท่าทางการแสดงออกเหมือนไม่จริงใจ
 • มีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
 • อารมณ์แปรปรวน ขึ้นลงง่าย
 • มักจะขู่ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจ

คุณเป็นโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรียหรือไม่

การจะตรวจหาโรค HPD ได้นั้น ไม่สามารถตรวจร่างกายหาเชื้อโรคผ่านห้องแลป หรือผ่านเครื่องมือวินิจฉัยทางกายภาพได้ โดยทั่วไปการวินิจฉัยโรค HPD จะทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์ และใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวินิจฉัย

คู่มือหลักของจิตแพทย์ ที่เรียกว่า The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) ได้อธิบายเกณฑ์ของโรค HPD ไว้ว่า : เป็นอาการของการเรียกร้องความสนใจมากเกินปกติ ซึ่งจะเกิดกับผู้ใหญ่ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น

 1. รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นศูนย์กลางของความสนใจ
 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและส่อไปในทางยั่วยวนทางเพศ
 3. มีอารมณ์แปรปรวนและแสดงออกอย่างตื้นเขิน
 4. มักจะใช้รูปลักษณ์ภายนอกเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น
 5. มีลักษณะการพูดจาที่แสดงออกทางสีหน้าท่าทางมากเกินปกติ และขาดการลงรายละเอียด
 6. แสดงออกทางอารมณ์เกินปกติ
 7. ถูกหลอกง่าย
 8. ทึกทักเรื่องความสัมพันธ์ไปเองเกินกว่าที่มันเป็นจริงๆ

โรค HPD ถือเป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ไม่ค่อยพบเจอในเด็ก และมักจะพบในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าในกลุ่มผู้ชายถึงสี่เท่า ถึงแม้ว่าทั้งสองเพศจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เท่าๆกัน

สาเหตุของโรคบุคลิกแปรปรวนแบบฮิสทิเรีย (HPD)

พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ HPD จะถ่ายทอดความผิดปกติผ่านทางพันธุกรรม อย่างไรก็ดีปัจจัยทางสังคมก็มีผลเป็นอย่างยิ่ง เช่นการเติบโตมาในบ้านที่มีพ่อแม่เป็นโรค HPD ทำให้ลูกมีแนวโน้มจะมีอาการแบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้เกิด HPD ได้ เช่นการไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ การให้รางวัลและการถูกทำโทษในวัยเด็ก

ในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปร่วมถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค HPD  ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้อธิบายสาเหตุของความผิดปกตินี้ผ่านทฤษฎี ชีวะ-จิต-สังคม ซึ่งหมายความว่า เงื่อนไขของการเกิดโรคนี้ประกอบมาจากปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

ทางเลือกในการฟื้นฟูพฤติกรรมจากโรคบุคลิกแปรปรวน

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยโรคบุคลิกแปรปรวนมักจะไม่ได้รับการรักษา เนื่องจากพวกเขาคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ อีกทั้งไม่ทราบว่าความคิดและพฤติกรรมของพวกเขาส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต

สำหรับผู้ป่วยที่ตระหนักได้ว่าตัวเองมีปัญหาและได้รับการสนุบสนุนให้ได้รับการบำบัดนั้น พบว่าจิตวิทยาบำบัดและความคิดและพฤติกรรมบำบัด เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ผลดีในการรักษา

ที่ เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ  เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณ เพื่อสร้างแผนการฟื้นฟูพฤติกรรมที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล และช่วยปรับวิธีคิดให้คุณ จนคุณสามารถเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางสร้างสรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟู ได้ที่ 02 -105-6135 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 19:00 น.

Like what you read? For similar content Sign up here

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.