การรักษาสุขภาพจิตควบคู่กับอาการเสพติด

การรักษาสุขภาพจิตควบคู่กับอาการเสพติด

ทำไมคนกรุงเทพฯ ถึงเชื่อว่า เดอะ เคบิน กรุงเทพ เป็นสถานบำบัดสุขภาพจิตควบคู่กับอาการเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

ในบางกรณี เมื่อเราทำการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากปัญหาการเสพยาเสพติดหรือการดื่มสุรา และได้พิจารณาอย่างใกล้ชิด จะพบว่าผู้ป่วยตัดสินใจเสพยาในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน โดยใช้สารเสพติดเพื่อปกปิดหรือเพื่อเป็นการ “เยียวยารักษา” ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาของตน อาการผิดปกติที่พบได้มากที่สุด ในผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อปิดบังความรู้สึกและอารมณ์ดังกล่าว คือ โรควิตกกังวล ถึงแม้ว่าโรควิตกกังวลนั้นจะมีหลายประเภท แต่ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ภาวะเครียดที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD หรือ Post-Traumatic Stress Disorder)

ความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ คืออะไร

ความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ คือโรควิตกกังวลประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ เหตุการณ์นั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การเข้ารบในสงคราม การประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ภัยธรรมชาติ หรือการถูกทำร้าย รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขสภาวะที่ดี ทั้งทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ เช่น การตกเป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศ คู่ครองนอกใจ การถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของเด็กและผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบเหตุการณ์เหล่านี้จะมีอาการบอบช้ำทางจิตใจเสมอไป

อาการของความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ

ผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจมักหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่ประสบมาได้หลายทาง เช่น การคิดว่าตัวเองกลับไปเผชิญกับเหตุการณ์นั้นๆ โดยไม่ได้รับรู้ถึงช่วงเวลาปัจจุบัน หรือรับรู้ว่าตัวเองไม่ได้กลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น แต่ความทรงจำจากเหตุการณ์นั้นรุนแรงมาก การฝันร้าย การรับสัมผัส เช่น กลิ่นหรือเสียงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สะเทือนใจโดยตรงแต่ทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นต้น

ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะนึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้โดยการทำให้ตัวเองรู้สึกเฉยชา ไม่ยินดียินร้าย ไม่สนใจในชีวิต และมักจะจดจำเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์ มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นห่างเหินออกไปหรือปิดกั้นตัวเอง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจดูเหมือนโรคซึมเศร้า แต่อาจเป็นอาการของภาวะเครียดหรือความผิดปกติทางอารมณ์หลังจากเผชิญสถานการณ์สะเทือนใจก็เป็นได้

ผู้ป่วยอาจมีอาการระแวดระวัง ตื่นตระหนก ตกใจง่ายเกินเหตุ (รู้สึกตื่นตัวต่อสิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างมาก) หรืออยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ง่ายตลอดเวลา จนไม่สามารถนอนหลับได้ ผู้ป่วยมักรู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าเครื่องยนต์ “ภายใน” ของตัวเองทำงานอย่างไม่มีหยุดพัก อาการที่ถูกปลุกเร้าได้ง่ายที่มากเกินไปนี้มักทำให้ผู้ป่วยหงุดหงิด ระเบิดอารมณ์โกรธ มีปัญหาในการนอนหลับ มีปัญหาเรื่องสมาธิและความรู้สึกเหมือนต้องระวังตัวและป้องกันตัวเองอยู่เสมอ

แม้ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายจะมีอาการดังกล่าวตามเกณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ เพราะอาการที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจเหล่านี้ ก็พบได้มากในผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดด้วยเช่นกัน

ความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจนี้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือรักษาอาจทำให้ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะติดสารเสพติด มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า รวมทั้งมีปัญหาความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการติดสารเสพติดและมีบาดแผลทางจิตใจ จำเป็นต้องสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การรักษาการติดยาโดยละเลยการรักษาความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจมีแต่จะส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมาติดซ้ำอีก

การรักษาความผิดปกติทางจิตใจหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงใช้ยาอยู่นั้นจะทำให้การทำจิตบำบัดไม่ได้ผลที่ดีนัก การวางแผนการบำบัดจึงควรผสมผสานรูปแบบการรักษาบาดแผลทางจิตใจและการรักษาอาการติดสารเสพติดที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปได้ อันจะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีทักษะที่จำเป็นในการป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีก

โปรแกรมการรักษาผู้ป่วยนอกที่มีบาดแผลทางจิตใจและมีอาการติดสารเสพติดร่วม อาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เช่นเดียวกับการรักษาอาการเสพติดอื่น ในหนึ่งสัปดาห์ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้ป่วยที่สนใจการรักษารูปแบบนี้ปรึกษาจิตแพทย์ของเราเพื่อรับการตรวจประเมินอาการและติดตามผลการรักษา ทั้งผู้ที่มีปัญหาการถอนสารเสพติด รวมไปถึงยารักษาภาวะวิตกกังวลที่อาจจะได้ใช้ร่วมด้วย

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด หรือต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์บำบัดแบบพักอาศัยที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ศูนย์รักษาสุขภาพจิตควบคู่กับอาการเสพติด

เดอะ เคบิน เชียงใหม่

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอันเงียบสงบ ห้อมล้อมด้วยแมกไม้อันเขียวชอุ่ม สถานที่บำบัดของเราได้ผสมผสานการรักษาแบบตะวันตก กับการบริการด้วยไมตรีจิตแบบตะวันออกเพื่อให้สถานบำบัดแบบพักอาศัยของเรามีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และทั้งนี้โปรแกรมการรักษาที่มีอัตราสำเร็จถึงร้อยละ 96 นอกจากมุ่งเน้นที่การบริการทางการแพทย์และสุขภาพกายที่ดีของผู้ป่วยแล้ว เรายังใส่ใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ จึงเป็นบริการที่ปลอดภัยและผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ปรึกษาเราวันนี้

ติดต่อเราได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อรับการประเมิน โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านขวาหรือโทรหาเราที่ +66 2 107 2545

ติดต่อเรา
+66 2 107 2545

ปรึกษาเราวันนี้

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

การเสพติดคืออะไร?

Back to Top