การป้องกันการมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ

ทำไมคนกรุงเทพฯ ถึงเชื่อว่า เดอะ เคบิน กรุงเทพ เป็นศูนย์ป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำที่มีประสิทธิภาพ

การดูแลหลังเข้ารับการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูคืออะไร

การดูแลหลังเข้ารับการฟื้นฟู คือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เข้ารับการฟื้นฟูในโปรแกรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลง และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำอีก

การป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำคืออะไร

เดอะ เคบิน กรุงเทพ ถือว่าการป้องไม่ให้ลูกค้ากลับไปมีพฤติกรรมเสพติดอีกเป็นเครื่องมือและเทคนิคเพื่อช่วยฟื้นฟูลูกค้าที่มีพฤติกรรมเสพติดสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่สารเสพติด ลูกค้าจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการรับมือกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้ารับบริการ รวมทั้งสามารถจัดการความเครียดและสิ่งยั่วยุต่างๆ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้พวกเขาอยากใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา ซึ่งจะทำให้เขาการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดอีกครั้ง

ในการดูแลหลังเข้ารับการฟื้นฟูลูกค้าจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ เช่น

 • การป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ
 • วิธีการใช้กระบวนการรู้การคิด
 • วิธีระบุถึงสัญญาณอันตรายที่ทำให้กลับไปใช้ซ้ำ
 • การรู้จักตัวกระตุ้นที่ทำให้กลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ
 • การจัดการกับเวลาขณะที่ไม่ได้ใช้สาร
 • การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการฟื้นฟู
 • การพัฒนางานอดิเรกและความสนใจใหม่ๆ
 • การเข้าร่วมเครือข่ายที่ดูแลสนับสนุนด้านจิตใจในชุมชน
 • คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากการป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำที่เดอะ เคบิน
 • การป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากการป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำที่เดอะ เคบิน

การป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงคือช่วงเวลาหลังจากที่ลูกค้าเข้ารับการบริการหลักเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้เรียนรู้ระหว่างการเข้าโปรแกรมเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่ง แต่ไม่ใช่กระบวนการทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดแล้ว ลูกค้าอาจเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่ท้าทายที่ไม่ได้คาดคิดหรือเตรียมตัวไว้ก่อนหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้น การดูแลหลังเข้ารับการบริการหลักจะช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและปรับใช้ทักษะที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปแล้วในโปรแกรมหลัก ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติแล้วก็ตาม

เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมหลัก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวางแผนการป้องกันการการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง การดูแลหลังจากนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้

วิธีระบุถึงสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้กลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ

การกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดอีกครั้งไม่ได้เกิดขึ้นในทันที มีหลายสิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น เช่น ปัจจัยกดดันจากภายนอกและความเครียด ซึ่งจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกก่อนที่จะเกิดขึ้นเสมอ โปรแกรมการป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำจะสอนให้ลูกค้ารู้จักวิธีระบุสัญญาณต่างๆ และวิธีรับมือกับสัญญาณเหล่านี้

 รู้จักตัวกระตุ้นที่ทำให้กลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำ

ตัวกระตุ้น คือ สิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่การใช้สารเสพติดหรือการดื่มสุรา ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ว่าตัวกระตุ้นคืออะไรและจัดการกับมันอย่างไร เมื่อลูกค้าเข้าใจได้ว่าอะไรที่อาจมากระตุ้นตัวเขาได้ เขาจะสามารถเตรียมรับมือกับสิ่งนั้นและป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำได้

การจัดการกับเวลาขณะที่ไม่ได้ใช้สาร

โดยส่วนใหญ่ การฟื้นฟูพฤติกรรมการเสพติดนั้นใช้เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก บ่อยครั้งระหว่างการฟื้นฟูในช่วงแรก ลูกค้าจะรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าจากที่เคยเติมเต็มด้วยแอลกอฮอล์หรือยาต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของเราพบว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไป จึงพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิต

พฤติกรรมของคนเราถูกออกแบบมาให้เติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่านี้โดยการแสวงหาความสุข ความรื่นรมย์ ซึ่งหลายครั้งอาจหมายถึงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการให้คำปรึกษาช่วงการดูแลหลังการบริการ ลูกค้าจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างชีวิตของตัวเองอีกครั้งให้มีรากฐานมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ทำให้เขาภูมิใจ และรู้สึกพึงพอใจ

รากฐานที่มั่นคงสำหรับการฟื้นฟู

ลูกค้าอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างหลังจากเข้ารับการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม ในระยะเวลา 90 วันแรกหลังการฟ้ื้นฟู การงดดื่มแอลกอฮอล์หรือยาต่างๆ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะได้กลับไปยังสิ่งแวดล้อมเดิม พร้อมกับต้องจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ มากมายภายใน เดอะ เคบิน กรุงเทพเข้าใจถึงความท้าทายและความยากลำบากที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ เราสามารถช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและวิถีชีวิตของตัวคุณเอง เพื่อป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมการเสพติดได้

จะเข้ารับการดูแลหลังโปรแกรมหลักได้อย่างไร

สิ่งสำคัญที่จำเป็นในการเข้าสู่โปรแกรมการดูแลหลังการฟื้นฟูหลัก คือการที่ลูกค้าผ่านโปรแกรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว แม้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา จะได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและเข้ารับการฟื้นฟู ณ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ แต่เรายินดีให้การดูแลผู้ป่วยจากสถานฟื้นฟูที่อื่น โดยมีเงื่อนไขที่ว่าพวกเขาต้องไม่มีการใช้แอลกอฮอล์หรือยาต่างๆ หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ ข้อสำคัญคือ ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมหลักนี้จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย หากพวกเขายังไม่สามารถสร้างรากฐานในการเลิกพฤติกรรมการเสพติดที่มั่นคงได้ เราแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่สามารถหยุดใช้แอลกอฮอล์หรือยาต่างๆ ให้กลับไปเข้ารับการบริการในโปรแกรมหลักก่อน เดอะ เคบิน กรุงเทพ สามารถปรับเปลี่ยนตารางนัดตามความต้องการและตารางเวลาของผู้ป่วยได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีทั้งการบริการแบบกลุ่มและรายบุคคล กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาเราวันนี้

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับการประเมินพฤติกรรมการเสพติด โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านขวาหรือโทรหาเราที่ +66 2 107 2545

ติดต่อเรา
+66 2 107 2545

ปรึกษาเราวันนี้

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

การเสพติดคืออะไร?

Back to Top