การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

ทำไมคนกรุงเทพฯ ถึงเชื่อว่า เดอะ เคบิน กรุงเทพ เป็นศูนย์ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำที่มีประสิทธิภาพ

การดูแลหลังเข้ารับการบำบัดคืออะไร

การดูแลหลังเข้ารับการบำบัด คือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เข้ารับการรักษาในโปรแกรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลง และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ

การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำคืออะไร

เดอะ เคบิน กรุงเทพ ถือว่าการป้องไม่ให้ลูกค้ากลับไปใช้สารเสพติดซ้ำเป็นเครื่องมือและเทคนิคเพื่อช่วยรักษาลูกค้าที่มีอาการติดสารเสพติดและสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่สารเสพติด ลูกค้าจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการรับมือกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในระหว่างการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสามารถจัดการความเครียดและสิ่งยั่วยุต่างๆ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้พวกเขาอยากใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา ซึ่งจะทำให้เขาการกลับไปติดสารเสพติดอีกครั้ง

ในการดูแลหลังเข้ารับการบำบัดลูกค้าจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ เช่น

  • การป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ
  • วิธีการใช้กระบวนการรู้การคิด
  • วิธีระบุถึงสัญญาณอันตรายที่ทำให้กลับไปใช้ซ้ำ
  • การรู้จักตัวกระตุ้นที่ทำให้กลับไปเสพยาซ้ำ
  • การจัดการกับเวลาขณะที่ไม่ได้ใช้สาร
  • การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการรักษาฟื้นฟู
  • การพัฒนางานอดิเรกและความสนใจใหม่ๆ
  • การเข้าร่วมเครือข่ายที่ดูแลสนับสนุนด้านจิตใจในชุมชน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำที่สถานบำบัด

การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงคือช่วงเวลาหลังจากที่ลูกค้าเข้ารับการบำบัดหลักเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือนอก ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้เรียนรู้ระหว่างการบำบัดเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่ง แต่ไม่ใช่กระบวนการทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว ลูกค้าอาจเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่ท้าทายที่ไม่ได้คาดคิดหรือเตรียมตัวไว้ก่อนหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้น การดูแลหลังเข้ารับการรักษาหลักจะช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและปรับใช้ทักษะที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปแล้วในโปรแกรมหลัก การดูแลหลังการรักษาทำให้ลูกค้าที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติแล้วก็ตาม

เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการรักษาหลักผู้เชี่ยวชาญของเราจะวางแผนการป้องกันการการกลับไปใช้ซ้ำที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง การดูแลหลังการรักษานี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้

วิธีระบุถึงสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้กลับไปใช้ซ้ำ

การกลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้งไม่ได้เกิดขึ้นในทันที มีหลายสิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น เช่น ปัจจัยกดดันจากภายนอกและความเครียด ซึ่งจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกก่อนที่จะเกิดขึ้นเสมอ โปรแกรมการป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำจะสอนให้ลูกค้ารู้จักวิธีระบุสัญญาณต่างๆ และวิธีรับมือกับสัญญาณเหล่านี้

 รู้จักตัวกระตุ้นที่ทำให้กลับไปใช้ซ้ำ

ตัวกระตุ้น คือ สิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่การใช้สารเสพติดหรือการดื่มสุรา ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ว่าตัวกระตุ้นคืออะไรและจัดการกับมันอย่างไร เมื่อลูกค้าเข้าใจได้ว่าอะไรที่อาจมากระตุ้นตัวเขาได้ เขาจะสามารถเตรียมรับมือกับสิ่งนั้นและป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำได้

การจัดการกับเวลาขณะที่ไม่ได้ใช้สาร

โดยส่วนใหญ่ การรักษาอาการเสพติดนั้นใช้เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก บ่อยครั้งระหว่างการบำบัดในช่วงแรก ลูกค้าจะรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าจากที่เคยเติมเต็มด้วยสารเสพติด จากประสบการณ์ตรงของเราพบว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไป จึงพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิต

พฤติกรรมของคนเราถูกออกแบบมาให้เติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่านี้โดยการแสวงหาความสุข ความรื่นรมย์ ซึ่งหลายครั้งอาจหมายถึงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการให้คำปรึกษาช่วงการดูแลหลังการรักษา ลูกค้าจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างชีวิตของตัวเองอีกครั้งให้มีรากฐานมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ทำให้เขาภูมิใจ และรู้สึกพึงพอใจ

รากฐานที่มั่นคงสำหรับการรักษาฟื้นฟู

ลูกค้าอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างหลังจากเข้ารับการรักษาอาการเสพติด ไม่ว่าจะเป็นที่สถานบำบัดใดก็ตาม ในระยะเวลา 90 วันแรกหลังการบำบัด การงดดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดอาจเป็นเรื่องยาก เพราะได้กลับไปยังสิ่งแวดล้อมเดิม พร้อมกับต้องจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ มากมายภายใน เดอะ เคบิน กรุงเทพเข้าใจถึงความท้าทายและความยากลำบากที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ เราสามารถช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและวิถีชีวิตของตัวคุณเอง เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดได้

จะเข้ารับการดูแลหลังโปรแกรมหลักได้อย่างไร

สิ่งสำคัญที่จำเป็นในการเข้าสู่โปรแกรมการดูแลหลังการบำบัดหลัก คือการที่ลูกค้าผ่านการรักษาอาการเสพติดหลักเสร็จสิ้นแล้ว แม้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา จะได้รับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกและเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูที่เชียงใหม่ แต่เรายินดีให้การดูแลผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการเสพติดจากสถานบำบัดอื่น โดยมีเงื่อนไขที่ว่าพวกเขาต้องไม่มีการใช้สารเสพติด หลังจากสิ้นสุดการรักษา หรือตั้งแต่ออกมากจากสถานบำบัดนั้นๆ ข้อสำคัญคือ ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลหลังโปรแกรมหลักนี้จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย หากพวกเขายังไม่สามารถสร้างรากฐานในการเลิกยาเสพติดที่มั่นคงได้ เราแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่สามารถหยุดใช้สารเสพติด ให้กลับไปเข้ารับการบำบัดในโปรแกรมหลักก่อน เดอะ เคบิน กรุงเทพ สามารถปรับเปลี่ยนตารางนัดรักษาตามความต้องการและตารางเวลาของผู้ป่วยได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีทั้งการรักษาแบบกลุ่มและรายบุคคล กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาเราวันนี้

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับการประเมินการรักษาอาการติดยาตามใบสั่งแพทย์ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านขวาหรือโทรหาเราที่ +66 2 107 2545

ติดต่อเรา
+66 2 107 2545

ปรึกษาเราวันนี้

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

การเสพติดคืออะไร?

Back to Top