กระบวนการฟื้นฟูโรควิตกกังวล

ทำไมเดอะ เคบิน กรุงเทพฯ จึงเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูโรควิตกกังวลที่มีประสิทธิภาพ

โรควิตกกังวลเป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติและมักมีอาการแสดงออกคล้ายๆกัน โรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิตกกังวลที่พบได้บ่อยคือ อาการวิตกกังวลทั่วไป โรคตื่นตระหนก โรคกลัว โรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์อันเลวร้าย โรคกลัวการเข้าสังคม โรคย้ำคิดย้ำทำ และอาการวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด ซึ่งอาการของโรคเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันคือ ผู้ป่วยจะมีความกลัว ความกังวล ตื่นตัวสูง ประหม่า สมาธิสั้น มีการตอบสนองที่รุนแรงเกินความเป็นจริงต่อปัญหาที่เข้ามาหรือสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วสร้างขึ้นมาเอง มีความบกพร่องในหน้าที่การงาน สังคม และการเรียนรู้

โรควิตกกังวลเป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยมาก ผลการวิจัยจากประเทศตะวันตกพบว่า กว่า 28% ของจำนวนประชากรในขณะนี้กำลังเผชิญกับโรควิตกกังวล ซึ่งมักเกิดขึ้นในกลุ่มคนวัยรุ่นตอนปลายและกลุ่มคนทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการผิดปกติออกมาในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต

โรควิตกกังวลนั้นไม่มีทางหายไปได้เองหากไม่ได้รับการฟื้นฟู ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายพยายามเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดำเนินไปได้โดยที่ยังมีอาการเหล่านี้อยู่ ซึ่งนั่นอาจไม่เป็นผลดีนัก เนื่องจากเป็นการเสี่ยงต่อหน้าที่การงาน การเข้าสังคม และยังเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด หรือแม้กระทั่งนำไปสู่การฆ่าตัวตาย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรักษาโรควิตกกังวลที่เห็นได้บ่อยครั้งคือ การให้ยาประเภทเบ็นโซไดอาเซพีน (Benzodiazepines) เช่น Ativan, Valium, Xanax, Clonazapam และอื่นๆ ซึ่งอย่างไรก็ดี ยาเหล่านี้เป็นยาที่ติดได้ง่าย ผู้ใช้จะเกิดอาการดื้อยาอย่างรวดเร็ว และคนไข้ส่วนใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้มักกลายเป็นผู้ติดยาขั้นรุนแรงโดยที่อาการวิตกกังวลก็ยังคงอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น Xanax เป็นตัวยาที่ส่งผลให้ผู้ใช้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองเนื่องมาจากการใช้ยาเกินขนาด (อันดับหนึ่งคือ Oxycodone)

เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้ป่วยนอกที่มีความชำนาญในการฟื้นฟูโรควิตกกังวล โดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการทางความคิด (Cognitive Behavioural Therapy) ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากและมีประสิทธิภาพสูงในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ เพราะหากคนไข้สามารถกลับไปสู่สภาวะปกติโดยไม่ใช้ยาได้เร็วเท่าไหน การฟื้นฟูก็จะประสบผลสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น

ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการทางความคิด (CBT) เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการมองโลก (การนึกคิด) และอาการวิตกกังวลซึ่งเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อที่คนไข้จะสามารถระบุ แก้ไข ปรับปรุงความคิดและการกระทำที่ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ทฤษฎี CBT เป็นการให้คำปรึกษาและฟื้นฟูแนวชี้แนะ โดยคนไข้จะได้รับการฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นคนไข้จะต้องนำเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างเคร่งครัด เมื่อทำการฟื้นฟูโรควิตกกังวลเสร็จสิ้นแล้ว คนไข้จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปรึกษาเราวันนี้

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับการประเมินทางจิตวิทยาเบื่องต้น โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านขวามือหรือโทรหาเราที่ +66 2 107 2545

ติดต่อเรา
+66 2 107 2545

ปรึกษาเราวันนี้

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

การเสพติดคืออะไร?

Back to Top