ทีมงาน

ผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นักบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการบำบัดอาการเสพติดและฟื้นฟูสุขภาพจิต

เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูสุขภาพจิต
เรียนรู้เกี่ยวกับทีมงานของเราเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

หัวหน้านักบำบัด
service-box-counselling
service-box-counselling

ปรึกษาเราวันนี้

เครก แกกนอน

หัวหน้านักบำบัด

เครก แกกนอน – หัวหน้านักบำบัด

Craig Gagnon (B.A., M.A., ABD) นักบำบัดชาวอเมริกันผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดอาการติดสารเสพติดและปัญหาทางสุขภาพจิต เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก St. Mary’s University และได้ฝึกงานที่ Mayo Clinic ในแผนกจิตเวช  ปัจจุบันเขากำลังทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญาเอก ณ Walden University ในปี 2004 เขาผ่านการอบรมและได้เป็นนักบำบัดวิชาชีพ ต่อมาได้เป็นนักจิตวิทยาในปี 2005  และในปี 2012 Craig ได้รับใบอนุญาตและได้รับการรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดอาการเสพติดจากคณะกรรมการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Accreditation Board)

นอกจากทำการบำบัดผู้ที่มีอาการทางจิตแล้ว เขาได้บำบัดผู้มีอาการเสพติดและผู้ที่มีปัญหาการเสพติดทางพฤติกรรมเป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่จะย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในประเทศแถบเอเชีย เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมโดยให้บริการฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่ชาวชนบทในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้น ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เขาใช้เวลาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนา ให้คำปรึกษาและดูแลแผนการบำบัดและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตและอาการเสพติดในประเทศไทยและมาเลเซีย  เขามีความชำนาญในการบำบัดแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่มและ ก่อนที่จะร่วมงานกับทางเดอะเคบิน เขาได้เปิดออฟฟิคสำหรับการบำบัดที่กรุงเทพ เพื่อที่จะขยายรูปแบบ และคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าของเขาด้วย

Craig เคยสอนวิชาจิตวิทยาและวิชาการให้คำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริการ และประเทศไทย เขาสามารถทำการบำบัด ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรืออาการเสพติด ได้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เขามีวิธีในการบำบัดโดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด (CBT) การบำบัดโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Client-centered Therapy) โดยยึดหลักการ 12 ขั้นตอน และเทคนิคจิตบำบัด

เขาเป็นสมาชิกของกลุ่ม American Psychological Association และ American Counselling Association ซึ่งได้รับการยอมรับใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลับสู่ข้างบน

ฮาร์จินดาร์ กอร์ หรือ เจนนี่ – หัวหน้านักบำบัด

นักบำบัดสาวชาวอินเดียผู้ซึ่งใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี
Jenny สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์บำบัดาและการให้คำปรึกษาจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฮินดี ปัญจาบรวมถึงภาษาไทยอีกด้วย

Jenny เป็นนักบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแบบ REBT หรือ การบำบัดแบบเน้นเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม กับ กระบวนการบำบัดแบบ CBT หรือการบำบัดโดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด ซึ่ง Jenny ยินดีที่จะให้ความสนับสนุนและดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจหลังจากผ่านการประเมินอย่างรอบคอบ ซึ่งเธอเองเคยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการภาวะความเครียด วิตกกังวลอันเป็นผลมาจากการแต่งงานหรือ ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมมาอย่างมากมาย

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษา ไม่เพียงเท่านั้น Jenny ยังได้จัดทำสัมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาปริญญาโทด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเธอเชื่อมั่นว่าไม่มีวิธีใดที่เฉพาะเจาะจงในการบำบัดคนไข้ ทำให้ Jenny เองไม่หยุดที่จะค้นคว้าและศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ของเธอต่อไป
เจนนี่เชื่อมั่นว่าไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกรูปแบบในการแก้ปัญหาของลูกค้าของเธอและยังคงให้ความรู้และฝึกฝนตนเองต่อไปและพัฒนาทักษะของเธออย่างต่อเนื่อง

กลับสู่ข้างบน

ฮาร์จินดาร์ กอร์ หรือ เจนนี่

หัวหน้านักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์

นักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์ – นักบำบัด

ฏาว แสงวัณณ์ จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีสุดของประเทศไทย โดยได้ทุ่มเทเวลาตลอด 3 ปีในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและฝึกฝนในการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับผู้รับบริการจริงในส่วนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ และส่วนงานให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ฏาวได้รับการฝึกฝนการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายใต้แนวทางแบบมนุษยนิยม การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม(CBT) และการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ฏาว ยังได้นำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การทำงานจากสถานบำบัดผู้ป่วยผู้ติดสิ่งเสพติดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มาใช้กับสถานบำบัดฯ ผู้ป่วยนอกของเดอะ เคบิน กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำการรักษาอย่างเป็นเอกลักษณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลและอารมณ์แปรปรวน ควบคู่ไปกับการบำบัดแบบสมัยใหม่ตามแบบฉบับตะวันตกให้กับผู้ป่วยชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งเพราะเป็นเจ้าของภาษา

Back to top

ริชาร์ด วัตสัน – นักบำบัด

ริชาร์ด เป็นนักบำบัดที่ได้รับใบประกาศนียบัตร M.A. สาขาการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการยาวนานกว่า 5 ปีในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและความผิดปกติทางพฤติกรรม ในสถานบำบัดผู้ป่วยในและชุมชนผู้ติดยาเสพติด เขาได้รับกรอบแนวคิดการทำงานมาจากทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของแอดเลอร์ เน้นพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ และ ฝึกฝนการใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) และ การเจริญสติ

ริชาร์ดได้รับการฝึกอบรมในการให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยการเผชิญหน้ากับความกลัวในอดีต (Trauma-focused CBT) จาก Medical University of South Carolina ร่วมกับการฝึกเชื่อมโยงร่างกายกับจิตวิญญาณจากสมาคม Mind-Body Bridging Charity

นอกจากนี้ ริชาร์ด ยังเป็นสมาชิกกลุ่มผู้บำบัดชื่อดังในสหรัฐอเมริกา เช่น Illinois Counseling Association (ICA) และ American Counseling Association (ACA) ทั้งนี้ ริชาร์ด ได้ยืดมั่นหลักการปฏิบัติของกลุ่ม ACA Code of Ethics มาเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่ เดอะ เคบิน กรุงเทพฯ ให้ได้รับผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

กลับสู่ข้างบน

ริชาร์ด วัตสัน

นักบำบัด

ดวงฤทัย เทเลอร์
(นุ่มนิ่ม)

เจ้าหน้าที่ระดับสูง

ดวงฤทัย เทเลอร์(นุ่มนิ่ม) – เจ้าหน้าที่ระดับสูง

เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ดูแลเรื่องงานเอกสารและการบริการลูกค้าที่เดอะเคบิน กรุงเทพฯ สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์โดยตรงในงานการบริการลูกค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถให้ความรู้และดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Back to top

ผศ.นพ.ธานี เศษฐาจารย์ – จิตแพทย์

การศึกษา:
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์, ประเทศสก๊อตแลนด์
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร:
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาโทด้านฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัย Duke University

ภาษา:
อังกฤษ และ ไทย

กลับสู่ข้างบน

ผศ.นพ. ธานี เศษฐาจารย์

จิตแพทย์

Alastair Mordey

ผู้อำนวยการด้านแผนการฟื้นฟู ของ เดอะ เคบิน

Alastair Mordey – ผู้อำนวยการด้านแผนการฟื้นฟู ของ เดอะ เคบิน

Alastair Mordey (ปริญญาตรี เกียรตินิยม, FDAP) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเดอะ เคบิน ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์ในการเป็นนักบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการเสพติดมากกว่าสิบห้าปี

More Information:
The Cabin’s Treatment Method

Featured Press:
938 Live Radio Singapore
The Daily Mail UK

กลับสู่ข้างบน

Back to Top